முயல் வளர்ப்பு

முயல் வளர்ப்பு!

முயல் வளர்ப்பு!

செய்தி வெளியான இதழ்: 2018 அக்டோபர். குறைந்த முதலீட்டில், குறைந்த நாட்களில் நிறைந்த இலாபம் தரும் தொழில்களில் முயல் வளர்ப்பும் ஒன்றாகும். முயலின் சினைக் காலம் ஒரே மாதம் தான். ஆனால், பல குட்டிகளை ஈனும். காய்கறிக் கழிவை உணவாகக் கொடுக்கலாம்.…
Read More...
முயல்களில் இனப்பெருக்க மேலாண்மை!

முயல்களில் இனப்பெருக்க மேலாண்மை!

செய்தி வெளியான இதழ்: 2018 ஜூலை. வளர்ந்து வரும் பண்ணைப் பொருளாதாரத்தில் முயல் பண்ணையம் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. முயல்களைச் செல்லப் பிராணியாக வளர்ப்போரும், பரிசளிப்போரும், கறிக்காக வளர்ப்போரும் அதிகரித்து வருகின்றனர். மற்ற விலங்குகளை ஒப்பிடும் போது, முயல்களின் வளர்ச்சி மற்றும்…
Read More...
முயல் வளர்ப்பும் விற்பனை வாய்ப்புகளும்!

முயல் வளர்ப்பும் விற்பனை வாய்ப்புகளும்!

இலாபமிகு இறைச்சி முயல் வளர்ப்பு என்பது, அதன் விற்பனை வாய்ப்புகளைப் புரிந்து கொண்டு திறம்படச் சந்தைப்படுத்துவதில் தான் இருக்கிறது. சந்தை வாய்ப்பு இல்லாத எந்த ஒரு தொழிலும் வெற்றிகரமான தொழிலாக இருப்பதற்கு வாய்ப்பில்லை. அதே அளவுகோலில், இறைச்சி முயல் உற்பத்திப் பண்ணையாளர்கள்,…
Read More...