சவுக்கு மர வளர்ப்பில் மேட்டுப்பாளையம்-2 இரகம்!

சவுக்கு e0ae9ae0aeb5e0af81e0a

தலைப்பு: சவுக்கு மரம்; மேட்டுப்பாளையம்-2 இரகம்!

வெளியீடு: தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக் கழகம்


 

Share:

விவசாயம் / கால்நடை வளர்ப்புக் குறித்து

சந்தேகமா? கேளுங்கள்!


இன்னும் படியுங்கள்!